FLASH NEWS

OEC Lumpsum Grantന് ഇപ്പോള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരിന്റെ മികച്ച PTA അവാര്‍ഡിനുള്ള അപേക്ഷയും 2014-15വര്‍ഷം പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സുകള്‍ക്ക് പഠിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ മക്കള്‍ക്കുള്ള ദേശീയ അധ്യാപക ക്ഷേമഫൗണ്ടേഷന്‍ സ്കോള്ര‍ഷിപ്പ് വിശദാംശങ്ങളും ശാരീരികവൈകല്യമുള്ള ജീവനക്കാരുടെ സ്പെഷ്യല്‍ അലവന്‍സ് 1000രൂപയായി വര്‍ധിപ്പിച്ച ഉത്തരവിന്റെ പകര്‍പ്പും ഡൗണ്‍ലോഡ്‌സില്‍. സ്കൂളുകളില്‍ പ്രത്യേക അസംബ്ലിക്കു് നിര്‍ദ്ദേശം.Differentially Abled ജീവനക്കാരുടെ Special Allowance തുക 1000 രൂപയായി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു. ജൂണ്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ പ്രാബല്യം. SSLC SAY പരീക്ഷാഫലം തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെ. സേ പരീക്ഷയില്‍ വിജയിച്ചവര്‍ക്കും ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാനാവും. വിജയിക്കുന്നവര്‍ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്കകം അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം. എല്ലാ ജീവനക്കാരും SLI/GIS പാസ്‌ബുക്കുകള്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും അവ ബന്ധപ്പെട്ട DDOമാര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശം. സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍. IT Study Materialsഉം ഐടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളുടെ പരിഹാരങ്ങളും IT Materials എന്ന പേജിലാവും ലഭിക്കുക പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഹൈസ്കൂളുകള്‍ ;.
SSLC SAY RESULT 2017-18
SSLC RESULT ANALYSER
OEC Premetic Scholarship
സമഗ്ര - E Resource Portel
‍LINK AADHAAR WITH PAN
PRICE LIST OF TEXT BOOKS 2017-18
GAIN PF
PAY REVISION ARREAR PROCESSING IN SPARK
‍SCHOOL WIKI
‍New IT Text Books: Mal Medium English Medium
‍GAIN PF for AIDED Schools
TEACHER TEXT BOOKS for Class IX& X
INCOME TAX CALCULATOR by Sri.SUDHEER KUMAR T.K
NOON MEAL SOFTWARE(Updated with New Forms)

ഇവിടെയുള്ളത് ഒരു അറിയിപ്പ്മാത്രം
ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്സില്‍


 1. *Wild life week celebration -Pledge to be taken by Govt.Officials & Students on 06-10-2014..See downloads*
 2.  സ്കൂള്‍ റജിസ്റ്ററിലെ വിവരങ്ങള്‍ മാറ്റി ആധാരിലേതു പോലെയാക്കുകയോ ആധാരിലെ വിവരങ്ങള്‍ മാറ്റി സ്കൂള്‍ റജിസ്റ്ററിലേതു പോലെയാക്കുകയോ ചെയ്താലേ സ്കോളര്‍ഷിപ്പും ഉച്ചക്കഞ്ഞിയും സൌജന്യവും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. സ്കൂള്‍ റജിസ്റ്ററിലെ വിവരങ്ങള്‍ ജനനസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിലെ വിവരങ്ങളാകയാല്‍  മാറ്റാന്‍ പ്രയാസമാണ്. എന്നാല്‍ ആധാരിലെ വിവരങ്ങള്‍, സ്കൂള്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് തെളിവ് നല്‍കി തിരുത്താം.

  1. Having a mobile number is mandatory for using the Update Portal


  2. If you have declared a mobile number at the time of enrolment, enter your Aadhaar Number to get an OTP (One Time Pin) at that mobile. If you have not declared your mobile at the time of enrolment, then enter your Aadhaar number. You will be asked to provide a mobile number to receive OTP. In case you have lost/do not possess anymore, the mobile, that you declared at the time of enrolment, you will have to either visit nearest Update Centre or send your Update request through Post.

  3. Enter OTP and captcha to login to the Update Portal

  4. Select the fields you want to be updated /corrected. You can select more than one field also.

  5. Fill the fields with current details in English as well as Local Language.

  6. Depending on the field to be updated, attach self attested supporting documents as per the Valid Documents List. Refer Link for valid documents.

  a. Name Correction/Update : Requires PoI listed in "Supported Proof of Identity(PoI) Documents Containing Name and Photo for Name Corrections/Update"

  b. Date of Birth Correction : Requires DoB listed in "Supported Proof of Date of Birth (DoB) Documents"

  c. Address Corrections/Change : Requires PoA listed in "Supported Proof of Address (PoA) Documents Containing Name and Address"

  7. Review the data entered for correctness and completeness in English as well as local language. Note that Date of Birth will not appear in local language. Also any numeric figures will not be transliterated in local language. UIDAI will not make any corrections to the information in your request.

  8. Submit the request. Note down your Update Request Number (URN) carefully for future reference and tracking. You can also download /Print your Update Request copy.

  9. Currently SSUP portal is supporting update request for below languages.

  Hindi
  Urdu
  Telugu
  Oriya
  Marathi
  English
  Gujrati
  Punjabi
  Kannada
  Malyalam
  Tamil
  Bengali
  Instructions for filling the Aadhaar Update Form
  1. Fill all the fields. Fill the form in English as well as Local Language. The portal automatically enables the same local language as was used at the time of your enrolment for Aadhaar and appears in your Aadhaar Letter.

  2. Fill the form with current details. There is no need to provide details that are no more valid. For example, if you want to update/correct your Name/Address just fill the New Name/ Address in the space provided in form. There is no need to provide old Name/ Address.

  3. Write full name without salutations/titles. For example do not write Dr. /Mr. /Col. etc

  4. Fill in Date of Birth in DDMMYYYY format. Resident can update his/her Date of Birth from Declared to Verified only once. In case resident's Verified Date of Birth is incorrect in the Aadhaar letter, the resident can get it corrected once

  5. Write complete address. The Aadhaar letter with updates will be delivered at the given address only. In case you face any issues with the Pin Code and related data (State/District/Village/Town/City/Post office), contact UIDAI contact centre at help@uidai.gov.in.

  6. To include Guardian/ Parent/Spouse Name as part of the address, select the appropriate box in C/O details and enter the name of the person in the subsequent field. C/o details in address, is used for letter delivery purposes and is a part of address. It is not mandatory to provide C/o details with address.

  7. You are required to fill the complete address and submit supporting PoA even if you want to update/correct only C/o details. It is ok if C/o details are not mentioned in your PoA document.

  8. Resident must be available at the given mobile number for any clarifications. Status of application will be intimated to the resident by sending an sms on this mobile number.

  9. Always check that the details entered are correct and complete.

  10. Resident must sign themselves (Self attest) the document copies before they scan and upload them on the portal.

  11. You do not have to submit all the proof documents. You have to submit only the document/s which is/are required to support the Change/ Correction. For eg. You need not attach an Address proof if you change your Date of Birth or your Name.

  12. Aadhaar letter with updates will be delivered at the given address only in case of Update/Correction in Name, Address, Date of Birth and Gender. For Update of Mobile number, the notification will be sent on the given mobile number

  13. Submission of information for update does not guarantee update of Aadhaar data. The information submitted is subject to verification and validation. Furnishing of incorrect information/suppression of information would lead to rejection of application and would attract penal provisions under prevailing laws.

  Instructions for sending documents by post
  1. Depending on the field to be updated, send self-signed (self-attested) supporting documents as per the Valid Documents List attached in Annexure I.


  Name Correction/Update - Requires submission of any one of the Proof of Identity(PoI) listed in "Supported PoI Documents Containing Name and Photo for Name Corrections/Update"
  Date of Birth Correction (DoB) - Requires submission of any one of the DoB listed in "Supported Proof of Date of Birth Documents"
  Address Corrections/Change - Requires submission of any one of the Proof of Address (PoA) listed in "Supported Proof of Address (PoA) Documents Containing Name and Address"

  2. In case a child is below five years, parent/guardian can sign the copies of documents. In all other cases, the resident must sign the copies of documents themselves

  3. Once you complete your request, you will receive a Update Request Number (URN). Mention your Update Request Number (URN) and Aadhaar Number on all copies of documents. Mention Type of Document (PoI/PoA/DoB) on the copy of the document

  4. Mention the Update Request Number (URN) on the envelope. Mark the envelope as "Aadhaar Update/Correction" on top. Seal the envelope properly.

  5. Note necessary details on this page and then complete the request. Take a print of the Acknowledgement after completing the request on- line

  6. Send the Acknowledgement along with the supporting documents to one of the addresses given in Annexure II

  Annexure I
  List of Valid Documents for Data Update
  Supported Proof of Identity(PoI) Documents Containing Name and Photo for Name Corrections Supported Proof of Address (PoA) Documents Containing Name and Address
  Passport
  PAN Card
  Ration/ PDS Photo Card
  Voter ID
  Driving License
  Government Photo ID Cards/ service photo identity card issued by PSU
  NREGS Job Card
  Photo ID issued by Recognized Educational Institution
  Arms License
  Photo Bank ATM Card
  Photo Credit Card
  Pensioner Photo Card
  Freedom Fighter Photo Card
  Kissan Photo Passbook
  CGHS / ECHS Photo Card
  Address Card having Name and Photo issued by Department of Posts
  Certificate of Identify having photo issued by Gazetted Officer or Tehsildar on letterhead
  Disability ID Card/handicapped medical certificate issued by the respective State/UT
  Marriage Certificate
  Proof of Marriage document issued by the Registrar
  Gazette Notification
  Legal Name Change Certificate
  (For above documents, where original document does not have photo, the photocopy/scan of the documents must be taken along with the Resident's photo)
  Supported Proof of Date of Birth (DoB) Documents
  Birth Certificate
  SSLC Book/Certificate
  Passport
  Passport
  Bank Statement/ Passbook
  Post Office Account Statement/Passbook
  Ration Card
  Voter ID
  Driving License
  Government Photo ID cards/ service photo identity card issued by PSU
  Electricity Bill (not older than 3 months)
  Water bill (not older than 3 months)
  Telephone Landline Bill (not older than 3 months)
  Property Tax Receipt (not older than 3 months)
  Credit Card Statement (not older than 3 months)
  Insurance Policy
  Signed Letter having Photo from Bank on letterhead
  Signed Letter having Photo issued by registered Company on letterhead
  Signed Letter having Photo issued by Recognized Educational Instruction on letterhead
  NREGS Job Card
  Arms License
  Pensioner Card
  Freedom Fighter Card
  Kissan Passbook
  CGHS / ECHS Card
  Certificate of Address having photo issued by MP or MLA or Gazetted Officer or Tehsildar on letterhead
  Certificate of Address issued by Village Panchayat head or its equivalent authority (for rural areas)
  Income Tax Assessment Order
  Vehicle Registration Certificate
  Registered Sale / Lease / Rent Agreement
  Address Card having Photo issued by Department of Posts
  Caste and Domicile Certificate having Photo issued by State Govt.
  Disability ID Card/handicapped medical certificate issued by the respective State/UT Governments/Administrations
  Gas Connection Bill (not older than 3 months)
  Passport of Spouse
  Passport of Parents(in case of Minor)
     
  Annexure II
  Address for sending Update/Correction requests
  S. No. Local Language Address Telephone
  1 Hindi, Urdu UIDAI Regional Office Samaj Kalyan Nirman Nigam Building, 3rd Floor TC-46/V Vibhuti Khand Gomti Nagar Lucknow (UP) 0522-2304978
  2. Bengali UIDAI Regional Office Ist Floor RIADA Central Office Building Namkum Industrial Area Lowadih, Ranchi-834010 0651-246016
  3. English, Gujarati and Marathi UIDAI Regional Office 5th & 7th Floor, MTNL Building, B D Somani Marg, Cuff Parade, Mumbai - 400 005 022-22186168
  4. Kannada, Malayalam and Tamil UIDAI Regional Office Khanija Bhavan No. 49, 3rd Floor, South Wing Race Course Road, Bangalore - 01 080-22340862
  5. Telugu, Oriya UIDAI Regional Office 5th Floor, Block - III, My Home Hub, Madhapur, Hyderabad - 500 081 040-23116661
  6. Punjabi UIDAI Regional Office SCO 139 - 141, Sector 17 -C, Chandigarh
 3. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഗവണ്മെന്റ് /എയ്ഡഡ് (HS/HSS/VHSE) സ്കൂളുകളിലെ ICT ഉപകരണങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുവേ​ണ്ടി ഐ.റ്റി @ സ്കൂളിന്റെ നേത്യത്തില്‍ സ്കൂളുകളില്‍ നിന്നും ഓണ്‍ലൈന്‍ ഡേറ്റാ എന്ട്രിയിലൂടെ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നു. ആയതിനാല്‍ ICT സ്കീമില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്കൂളുകളുംhttp://www.itschool.gov.in എന്ന സൈറ്റിലെ ICT Infra Structure Facilites എന്ന ലിങ്കില്‍ പ്രവേശിച്ച് എത്രയും വേഗം ഡേറ്റ എന്ട്രി നടത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
  • To be Submitted by all LP,UP,HS,HSS,VHSS in Kerala.Last Date :4 pm MONDAY Sep 29)
  • DATA ENTRY SITE 


എന്‍.ടി.എസ്./എന്‍.എം.എം.എസ്. പരീക്ഷ : അപേക്ഷാ തീയതി നീട്ടി

എന്‍.ടി.എസ്./എന്‍.എം.എം.എസ്. പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി അയയ്‌ക്കേണ്ട തീയതി സെപ്തംബര്‍ 30 വരെ നീട്ടി. ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികള്‍ക്ക് അവരുടെ അഡ്മിഷന്‍ നമ്പര്‍ എന്റര്‍ ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് പരീക്ഷകള്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാമെന്ന് ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.

മെരിറ്റ്-കം-മീന്‍സ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്

 മെരിറ്റ്-കം-മീന്‍സ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് 2013-14 വര്‍ഷത്തെ പുതുക്കല്‍ അനുവദിച്ച് കിട്ടിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക ബാങ്ക് വഴി വിതരണം ചെയ്യാന്‍ സാധിയ്ക്കാത്തവരുടെ പട്ടികയും വിശദ വിവരങ്ങളുംwww.dte.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ എം.സി.എം. ലിങ്കില്‍ ലഭിക്കും. സ്ഥാപന മേധാവികളും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ച് ബാങ്ക് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടില്ലാത്തവര്‍ ഇന്ന് തന്നെwww.momakerala@gmail.com -ലേയ്ക്ക് ഇ-മെയില്‍ ചെയ്യണം. അവസാന തീയതിക്കുശേഷം കിട്ടുന്നവരുടെ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുതുക വിതരണം ചെയ്യുന്നതല്ലെന്ന് സ്‌പെഷ്യല്‍ ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു

No comments:

Post a Comment