NEWS

Flash News:Flash SSLC Exam March 2016- Application for Examinership - Last datefor online submission of Application Extended to 15-02-2016..Last date for HM confirmation 17-02-2016**ഹൈസ്കൂള്‍ വിഭാഗം അധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള ക്ലസ്റ്റര്‍ പരിശീലനം ഫെബ്രുവരി 20ന്...സര്‍ക്കുലര്‍ Downloadsല്‍**Technical School CE Mark Entry ഇപ്പോള്‍ http://bpekerala.in സൈറ്റില്‍ നടത്താവുന്നതാണ്**ഐ ടി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 16 മുതല്‍ 27 വരെ ..പരീക്ഷാ സി.ഡœ#3391; ഇന്‍സ്റ്റാലേഷണ്‍ ഫെബ്രുവരി 15ന്*.ഫെബ്രുവരി 27 മുതല്‍ Result C.D ,Print out ഡി ഇ ഒ ഓഫീസില്‍ സ്വ‌ീകരിക്കും..സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ Examination 2016 Centralized Valuation Online Application started.Click Here ഗവ.അധ്യാപകരുടെ 2016-17 വർഷത്തെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. SSLC 2016 IT Practical പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 15 മുതല്.Click

FLASH NEWS

SSLC PCN വിഭാഗം കുട്ടികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം ഈയാഴ്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന് പരീക്ഷാഭവനില്‍ നിന്നും അറിയുന്നു. സ്നേഹപൂര്‍വ്വം അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാനദിവസം ഡിസംബര്‍ 31 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു. 2016 Marchലെ SSLC പരീക്ഷക്ക് ഭാഷാ വിഷയങ്ങളില്‍ ഹിന്ദിക്ക് പകരം GKയും മലയാളത്തിന് പകരം Special/Additional ഇംഗ്ലീഷും അനുവദിച്ച വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ് SSLC 1015-16പേജില്‍. ഇവരുടെ ഫീസ് ശേഖരിച്ച് 30നകം അടക്കണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശം. സ്നേഹപൂര്‍വ്വം ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷാതീയതി നവംബര്‍ 30 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു
ANNUAL EXAM TIME TABLE 2015-16
SSLC Valuation 2016(Last date Feb 10)
PAY REVISION REPORT Part II HERE
Inter District Transfer of Teachers.
LSS/USS NOTIFICATION.PART I:PART II
INTER DISTRICT TRANSFER CIRCULAR SAMPLE FORM
SSLC-2016 : [Username:SchoolCode & Password : Sslc@schoolcode(Eg Sslc@12345)]
SSLC പരീക്ഷ മാര്‍ച്ച് 9 മുതല്‍ വിജ്ഞാപനം ഇവിടെ
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം 2015-16Instructions(Fresh Application & Renewal)
OBC PRE-METRIC SCHOLARSHIP 2015-16
മൈനോരിറ്റി പ്രീ മെട്രിക്ക് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ക്ക് ജാതി/വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ Self Declaration മതി.സര്‍ക്കുലര്‍
IMPLEMENTATION of ICT - HAND BOOK to SCHOOLS(Published in 2010)
NMMS & NTSE Scholarship Exam Notifications
UBUNTU 14.04
Physical & Health Education -Activity Book


DDE

9,10 ക്ലാസുകളിലെ ബാക്കിയുള്ള പാഠപുസ്ഥകങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ അടിയന്തരമായി അറിയിക്കണമെന്ന പാഠപുസ്ഥക ഓഫീസറുടെ നിര്‍ദ്ദേശം ഡൗണ്‍ലോഡ്‌സില്‍,
All are informed that after 1.2.2016, the online leave application alone will be available in SPARK. So any previous leave details to be updated may be done before that.Link for For online leave management system is given at the right side of the spark login window just below the login button.The details how to use the online leave management system is available in the Tutorial for one office one DDO(From Page No: 33 onwards.)
DEO
HM TRAINING ON 14/1/2016 IN BRC HARIPAD

DPI
"textbook indenting for the academic year 2016-17 is opened upto 13 january 2016.**ഈ വര്‍ഷത്തെ എസ്.എസ്.എല്‍.സി മോഡല്‍ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 8ന് തുടങ്ങി 12ന് അവസാനിക്കും**2015 നവംബര്‍ 11 ന് നടന്ന സംസ്ഥാനതല നാഷണല്‍ ടാലന്റ് സെര്‍ച്ച് (എന്‍.ടി.എസ്) പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു..റിസല്‍ട്ട് ചുവടെ**ഈ വര്‍ഷത്തെ പത്താം ക്ലാസ് ഐ ടി മോഡല്‍ പരീക്ഷ ജനുവരി 18 മുതല്‍ 30 വരെ.സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌സില്‍*>

ഇവിടെയുള്ളത് ഒരു അറിയിപ്പ്മാത്രം
ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്സില്‍


SSLC Valuation- Online അപേക്ഷകള്‍ Feb 2 മുതല്‍

       2016 മാര്‍ച്ചിലെ SSLC പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകള്‍ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു വര്‍ഷം സര്‍വീസ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി 2015-16 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷം എസ്. എല്‍. സി ക്ലാസുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന HSA മാരില്‍ നിന്നും കേന്ദ്രീകൃത മൂല്യ നിര്‍ണ്ണയ ക്യാമ്പുകളില്‍ എക്‌സാമിനറായി തെരെഞ്ഞടുക്കാനുവാനുള്ള Online അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. www.keralapareekshabhavan.in എന്ന വെബ് സൈറ്റില്‍ ഫെബ്രുവരി 2 മുതല്‍ 10 വരെ അപേക്ഷകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാം. പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ അപേക്ഷകളുടെ ഓണ്‍ ലൈന്‍ കണ്‍ഫര്‍മേഷന്‍ 12-നകവും അപേക്ഷകളുടെ പ്രിന്റൗട്ട് അതത് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ആഫീസില്‍ 15-നകവും നല്‍കണം. മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിന് അധ്യാപകരുടെ കുറവ് നേരിടുന്നതിനാല്‍ English, Physics, Chemistry, Biology വിഭാഗത്തിലെ യോഗ്യരായ അധ്യാപകര്‍ക്ക് ഈ വര്‍ഷം നിര്‍ബന്ധിത നിയമനം നല്‍കും. എല്ലാ HSA മാരും അതതു സോണിലെ സൗകര്യപ്രദമായ ക്യാമ്പ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെബ് സൈറ്റില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളിലെ മേല്‍പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന എല്ലാ HSA - മാരും Online അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആയതിന്റെ കണ്‍ഫര്‍മേഷന്‍ നടത്തിയെന്നും എല്ലാ പ്രഥമാധ്യാപകരും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റിലും പരീക്ഷാ ഭവനിലും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

SSLC CE MARKS 2016 - GENERAL INSTRUCTIONS

1. 2016 മാർച്ചിൽ നടത്തുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയുടെ നിരന്തര മൂല്യ നിർണ്ണയ സ്കോറുകൾ 02/02/2016 ന് മുമ്പായി സ്കൂൾ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. അപ്പീലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയവ യഥാ സമയം തീർപ്പാക്കണം.
2. നിരന്തര മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന്റെ സ്കോറുകൾ പരീക്ഷാഭവന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റായ www.sslcexamkerala.gov.in ല്‍ ഓണ്‍ലൈനേ‍ ആയി upload ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ശമ്പളപരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മന്ത്രസഭാ തീരുമാനം

 • ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിന് 1.7.2014 മുതല്‍ മുന്‍കാല പ്രാബല്യം
 • പുതുക്കിയ നിരക്കില്‍ ഫെബ്രുവരി മുതല്‍ ശമ്പളം ലഭിക്കും
 • പുതിയ DA 9%
 • വര്‍ദ്ധന 2000 രൂപ മുതല്‍ 12000 രൂപ വരെ
 • സ്പെഷ്യല്‍ അലവന്‍സ് റിസ്ക് അലവന്‍സ് ഇവക്ക് 10% വാര്‍ഷിക വര്‍ദ്ധന
 • HRA, CCA ഇവ കമ്മീഷന്‍ ശുപാര്‍ശ പ്രകാരം
 • 2014 മുതലുള്ള കുടിശിക നാല് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍മെന്റായി നല്‍കും.ഈ കുടിശികക്ക് PF നിരക്കില്‍ പലിശ
 • ദിവസ വേതനത്തിലും വര്‍ദ്ധന. ആ തസ്തികയുടെ കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന് ആനുപാതികമായിരിക്കും പുതിയ 
 • ദിവസവേതനം
 • DCRGയുടെ പരിധി 7 ലക്ഷത്തില്‍ നിന്നും 14 ലക്ഷമാക്കി
 • ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശമ്പളം 16500 രൂപ
 • പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്ക് മെഡിക്കല്‍ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ്  വിശദാംശങ്ങള്‍ ഇവിടെ 
 • ശമ്പള പരിഷ്കരണ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പകര്‍പ്പിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 • Revision of Pay and Allowances - Orders Issued. For details viewGO(P) No.07/2016/Fin Dated 20/01/2016

SSLC IT MODEL EXAM 2016

പത്താംക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി പരീക്ഷ പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് 2016 ജനുവരി 18-ന് തുടങ്ങി ജനുവരി 30-നകം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.പരീക്ഷ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സംശയനിവാരണത്തിനുമായി ജില്ലയിലെ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർമാരുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ജില്ലാതലത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കണം ഐടി@സ്കൂൾ പ്രോജക്ടിന്റെ സംസ്ഥാന ഓഫീസിന്റെ സഹായം തേടേണ്ടത്. (04712529800)

2016-17 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ക്ക് ഇൻഡന്റ് നല്‍കണം.

2016-17 അദ്ധ്യയന വർഷത്തേക്കാവശ്യമായ ഒന്ന് മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻഡന്റ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും ഐടി സ്കൂൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ഓൺലൈനായി 2016 ജനുവരി 2 മുതൽ 8 വരെ നൽകാവുന്നതാണ്.  സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ മുൻ വർഷത്തെ പോലെ തന്നെ 2016-17 അദ്ധ്യയന വർഷത്തേക്കും ഓരോ സ്കൂളുകൾക്കും ആവശ്യമായ പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻഡന്റിംഗ് അതാത് സ്കൂളുകളില്‍നിന്നും നേരിട്ട്  www.itschool.gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റില്‍ നല്‍കേണ്ടതാണ്.
ഇൻഡന്റിംഗിനുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ
www.itschool.gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റില്‍  Text Book Suply and Monitoring System എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതാത് സ്കൂളുകൾക്കുള്ള സമ്പൂർണ്ണ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ചാണ് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനു ശേഷം സ്കൂൾ ഏത് സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് വരുന്നതെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുമാണ്. തുടർന്ന് എൻട്രി ഫോം ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക്  ചെയ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വരുന്ന ടൈറ്റിലുകൾ ലഭ്യമാകും. ഇതിൽ No. of books required എന്ന കോളത്തിൽ ഓരോ ടൈറ്റിലിലും വേണ്ട ബുക്കുകളുടെ എണ്ണം എന്റർ ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Total students of Sampoorna എന്ന തസകെട്ടില്‍ കാണുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം  സമ്പൂർണ്ണ പ്രകാരം 2016-17 വർഷത്തേക്ക് വരാവുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണമായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ സ്കൂളുകളും അവരവരുടെ സൊസൈറ്റി മാപ്പ് ചെയ്തു എന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തണം. 9, 10 ക്ലാസ്സുകളിലെ അതാത് വിഷയങ്ങളെടുക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ എണ്ണമനുസരിച്ച് ഓരോ അദ്ധ്യാപകർക്കും ഒരു ബുക്ക് വീതം അധികമായി ഇൻഡന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 2015-16 വർഷത്തിലെ ആറാം സാദ്ധ്യായ ദിവസത്തെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഐടിസ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് അറിവുള്ളതാണ്. 2015-16 അദ്ധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇൻഡന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സ്കൂൾ പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമല്ലാതെ കൂടുതൽ പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്ക് ഇൻഡന്റ് നൽകിയതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2015–17 അധ്യയന വർഷത്തിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായി കൃത്യമായ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം ഇൻഡന്റിംഗ് നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആതിനാൽ, സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകർ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായി മാത്രം പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ഇൻഡന്റിംഗ് നടത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇൻഡന്റിംഗ് നടത്തുന്നത് ഗൗരവമായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല 8.12.2016 നു ശേഷം തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നതിനും എഡിറ്റിംഗിനും യാതൊരു കാരണവശാലും സമയം അനുവദിക്കുന്നതുമല്ല. ആയതിനാൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത ഇൻഡന്റിന്റെ പകർപ്പ് അതാത് പ്രധാനാധ്യാപകർ എടുത്ത് ഒപ്പുവച്ച് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്..
സര്‍ക്കുലര്‍ ഇവിടെ

SSLC A LIST - INSTRUCTIONS

Register Number അടങ്ങിയ A List ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.Pre examination Section ലെ A List എന്ന ലിങ്കില്‍നിന്ന് A List ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം.
 മേല്‍ വിലാസത്തില്‍ Post Office കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശം. സര്‍ക്കുലര്‍ ഇവിടെ
SSLC രേഖകള്‍ DEOയിലെത്തിക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം ഡിസംബര്‍ 30 : സര്‍ക്കുലര്‍
SSLC 2016 Betterment വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ഥികളെ ഉള്‍പ്പെടുത്താനവസരം
Login ചെയ്ത് സൈറ്റില്‍ പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം PreExamination -> Candidate Details -> Candidate(Betterment) എന്ന ക്രമത്തില്‍ പ്രവേശിക്കണം
There is only one chance for improving the result. The candidate should write the examination within three year after passing SSLC exam.Within this period, the candidate should not attend any higher studies.The candidate should appear for all examinations.The scheme which the candidate appeared on passing SSLC examination, should appear on the same scheme for betterment.
FORMS to be submitted with Printouts
    Private Candidates:A-list Download
    B-list Download
    Form-C Download(Question Paper Statement)
    Form-E/F Download(Details of Fee Submitted)

പ്രൈവറ്റ്(PCN) വിഭാഗം Data Entry ഇപ്പോള്‍ നടത്താവുന്നതാണ്. User Guide ഇവിടെ 
 DATA ENTRY തിരുത്തലുകള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട അവസാനദിവസം:-Dec 12
(CCC, ARC, RAC എന്നിവരെ റഗുലര്‍ വിഭാഗത്തില്‍ New Candidate Entry ആയാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടത്
SSLC A List സോഫ്റ്റ്‌വെയറില്‍ ഒരു കണ്‍സോളിഡേറ്റഡ് റിപ്പോര്‍ട്ട്(ഓരോ വിഷയങ്ങളുടെയും വിഭാഗങ്ങളിലെയും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഉള്‍പ്പെട്ട) ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് ഫോറം മുന്നോട്ട് വെച്ച നിര്‍ദ്ദേശം അംഗീകരിച്ച് ഉടനെ അത് ഉള്‍പ്പെടുത്താമെന്ന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതോടെ കുട്ടികളുടെ വിഷയങ്ങളും മീഡിയവും മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസിലാക്കുന്നതിനുള്ള ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ് ആയി പ്രയോജനപ്പെടും

SSLC  2016 -New Centres & Clubbed Centres  LIST I & LIST II  
 
Instructions for Submitting Documents to DEOLetter to Chief Supdts Last Date: Dec 22

SSLC Change of Language-Circular GK Insted of Hindi page1 page2
SSLC  Change of Regional Language Students List  Here
സര്‍ക്കുലര്‍ ഇവിടെ