NEWS

html

SSLC MARCH 2016 Candidate details Correction Started..Username:SchoolCode & Password : Sslc@schoolcode**ഒ.ബി.സി.പ്രീമെട്രിക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് -ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി അവസാന തീയതി നവംബര്‍ 20 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു. സ്കൂളുകളില്‍ ഇനി അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കേണ്ടതില"#3405;ല****


FLASH NEWS

SSLC PCN വിഭാഗം കുട്ടികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം ഈയാഴ്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന് പരീക്ഷാഭവനില്‍ നിന്നും അറിയുന്നു. സ്നേഹപൂര്‍വ്വം അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാനദിവസം ഡിസംബര്‍ 31 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു. 2016 Marchലെ SSLC പരീക്ഷക്ക് ഭാഷാ വിഷയങ്ങളില്‍ ഹിന്ദിക്ക് പകരം GKയും മലയാളത്തിന് പകരം Special/Additional ഇംഗ്ലീഷും അനുവദിച്ച വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ് SSLC 1015-16പേജില്‍. ഇവരുടെ ഫീസ് ശേഖരിച്ച് 30നകം അടക്കണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശം. സ്നേഹപൂര്‍വ്വം ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷാതീയതി നവംബര്‍ 30 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു
SSLC A List Correction Site is Active
[Username:SchoolCode & Password : Sslc@schoolcode(Eg Sslc@12345)]

SSLC പരീക്ഷ മാര്‍ച്ച് 9 മുതല്‍ വിജ്ഞാപനം ഇവിടെ
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം 2015-16Instructions(Fresh Application & Renewal)
OBC PRE-METRIC SCHOLARSHIP 2015-16
മൈനോരിറ്റി പ്രീ മെട്രിക്ക് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ക്ക് ജാതി/വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ Self Declaration മതി.സര്‍ക്കുലര്‍
IMPLEMENTATION of ICT - HAND BOOK to SCHOOLS(Published in 2010)
NMMS & NTSE Scholarship Exam Notifications
UBUNTU 14.04
Physical & Health Education -Activity Book

ഇവിടെയുള്ളത് ഒരു അറിയിപ്പ്മാത്രം
ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്സില്‍


A List Correction Problems

പരീക്ഷാ ഭവന്‍ സൈറ്റില്‍ അഡ്‌മിഷന്‍ നമ്പര്‍ അഞ്ചക്കമുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ നാലക്കം മാത്രമെ കാണുന്നുള്ളു എങ്കില്‍ അവ്ര‍ പരീക്ഷാഭവനുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ഈ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ കുട്ടികള്‍ നൂറില്‍ കുറവാണെങ്കില്‍ അവര്‍ക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 

ഫോട്ടോകള്‍ ലഭ്യമാവാത്ത വിദ്യാലയങ്ങളും പരീക്ഷാ ഭവനെ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു


ജില്ല, പഞ്ചായത്ത് ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും പരിശോധിച്ച ശേഷം അറിയിക്കാമെന്ന് പരീക്ഷാഭവനില്‍ നിന്നും ഫോറത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചു


പരീക്ഷാഭവനെ ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പരുകള്‍ 0471-2546832, 2546833

എസ് എസ് എല്‍ സി പരീക്ഷാ മാര്‍ച്ച് ഒമ്പത് മുതല്‍

എസ്.എസ്.എല്‍.സി. പരീക്ഷയുടെ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷ 2016 മാര്‍ച്ച് ഒന്‍പതിന് ആരംഭിച്ച് മാര്‍ച്ച് 28-ന് അവസാനിക്കും. എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം1.45 ന് പരീക്ഷ ആരംഭിക്കും. വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളില്‍ പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പരീക്ഷ ഫീസ് പിഴ കൂടാതെ നവംബര്‍ മൂന്ന് മുതല്‍ പതിമൂന്ന് വരെയും പിഴയോടെ 16 മുതല്‍ 21 വരെയും പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ സ്വീകരിക്കും. സമയവിവരപ്പട്ടിക (പുതിയ സ്‌കീം). തീയതി, ദിവസം, സമയം, വിഷയം ക്രമത്തില്‍ 


പരീക്ഷാ ഫീസ് വിശദാംശങ്ങള്‍
പരീക്ഷാഫീസ്:- റഗുലര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍(SGC) RAC, ARC, CCC വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് Rs 30/- (SC/ST/OEC , അംഗീകൃത അനാഥാലയങ്ങളിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും അന്തേവാസികള്‍, Govt/Aided സ്കൂളുകളിലെ BPL വിഭാഗക്കാര്‍ എന്നീ റഗുലര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഫീസ് നല്‍കേണ്ടതില്ലRAC, ARC, BT, CCC വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് ഫീസിളവില്ല)
എസ് എസ് എല്‍ സി കാര്‍ഡിന്റെ വില :- Rs 15/- (അംഗീകൃത അനാഥാലയങ്ങളിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും അന്തേവാസികള്‍ കാര്‍ഡിനുള്ള ഫീസ് നല്‍കേണ്ടതല്ല. മറ്റെല്ലാ വിഭാഗക്കാരും നല്‍കണം)
പ്രൈവറ്റ് വിഭാഗം :- ഒരു പേപ്പറിന് Rs 20  
ബെറ്റര്‍മെന്റ് ഓഫ് റിസള്‍ട്ട്(BT):- Rs 300
ഫൈന്‍ :- Rs 10 
 1. പിഴ കൂടാതെ ഫീസ് സ്വീകരിക്കേണ്ട അവസാനദിവസം Nov 13
 2. പിഴ കൂടാതെ ഫീസ് ട്രഷറിയിലടക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം Nov 16
 3. പിഴയോടെ ഫീസ് സ്വീകരിക്കേണ്ട അവസാനദിവസം Nov 21
 4. പിഴയോടെ ഫീസ് ട്രഷറിയിലടക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം Nov23
 5. SSLC Card-ന്റെ തുക ട്രഷറിയിലടക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം Nov23
(Head of Account for SSLC Fees 0202-01-102-99
Head of Account for SSLC Card 0202-01-102-92 Other Receipts)
 
 
  • A-List പരിശോധിക്കുന്നതിനും തിരുത്തലുകള്‍ക്കും നവംബര്‍ 15 മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ 12 വരെ അവസരം
  • തിരുത്തലുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി പ്രിന്റൗട്ടുകള്‍ DEOയില്‍ എത്തിക്കേണ്ട അവസാനദിവസം: ഡിസംബര്‍ 15
  • RAC.ARC,CCC,BT,PCO,PCN വിഭാഗങ്ങളുടെ B List & Print out നല്‍കേണ്ട അവസാനദിവസം നവംബര്‍ 30
  •  ഗ്രേസ് മാര്‍ക്കിന് ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത് ഫെബ്രുവരി 29
  • പരീക്ഷാ ഇളവുകള്‍ക്കുള്ള അപേക്ഷകള്‍ അനുബന്ധരേഖകള്‍ സഹിതം DEOയില്‍ നല്‍ക്കേണ്ട അവസാനതീയതി നവംബര്‍ 20
  • പഠനവൈകല്യമുള്ളവരുടെ അപേക്ഷകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത് ഡിസംബര്‍ 16
   (മേല്‍ തീയതികള്‍ സര്‍ക്കുലറില്‍ സൂചിപ്പിച്ചവയാണ്. പരീക്ഷാഭവന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പിന്നീട് മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്)
    

   മലയാളം ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ ദിനാഘോഷവും ഭരണഭാഷാ വാരാഘോഷവും : മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു


   നവംബര്‍ മാസത്തിലെ ആദ്യ പ്രവൃത്തി ദിവസം രാവിലെ 11 ന് എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും ഓഫീസ് തലവന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ഭരണഭാഷാ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതും ഭരണഭാഷാ പ്രതിജ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ഓഫീസ് തലവന്‍ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കേണ്ടതുമാണ്. മലയാളം എന്റെ ഭാഷയാണ്. മലയാളത്തിന്റെ സമ്പത്തില്‍ ഞാന്‍ അഭിമാനിക്കുന്നു. മലയാള ഭാഷയെയും കേരള സംസ്‌കാരത്തെയും ഞാന്‍ ആദരിക്കുന്നു. ഭരണനിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ മലയാളത്തിന്റെ ഉപയോഗം സാര്‍വത്രികമാക്കുന്നതിന് എന്റെ കഴിവുകളെ ഞാന്‍ വിനിയോഗിക്കും. ഭരണഭാഷാ വാരാഘോഷക്കാലത്ത് ഓഫീസുകളിലും സ്‌കൂളുകളിലും ആഘോഷം സംബന്ധിച്ച ബാനറുകള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കണം. വാരാഘോഷക്കാലത്ത് വിവിധ വകുപ്പുകളിലും ഓഫീസുകളിലും ഭാഷാപോഷണത്തിനും ഭരണഭാഷാ മാറ്റത്തിനും ഉതകുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങള്‍, ചര്‍ച്ചകള്‍, സെമിനാറുകള്‍, സമ്മേളനങ്ങള്‍, സത്‌സേവനരേഖയും ഭരണഭാഷാ സേവന പുരസ്‌കാരവും ഭരണഭാഷാ ഗ്രന്ഥരചനാ പുരസ്‌കാരവും ലഭിച്ചവര്‍ക്കുള്ള അനുമോദനം തുടങ്ങിയവ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അതോടൊപ്പം വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ക്ക് യോജിച്ചതും ഭാഷാമാറ്റ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്നതുമായ മറ്റു പരിപാടികളും നടപ്പിലാക്കണം. ഓഫീസുകളില്‍ ഓരോ ദിവസവും ഭരണരംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന അഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങളും സമാന മലയാള പദങ്ങളും എഴുതി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കണം. മലയാളം-ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ ദിനാഘോഷവും സംബന്ധിച്ച് കീഴ് ഓഫീസുകളില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ സമാഹരിച്ച് വിശദമായ ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കി എല്ലാ വകുപ്പ് തലവന്‍മാരും നവംബര്‍ 30-ന് മുന്‍പ് ഔദ്യോഗികഭാഷാ വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിക്ക് അയക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാനതല ആഘോഷപരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി നവംബര്‍ മാസത്തെ ആദ്യ പ്രവൃത്തിദിവസം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ദര്‍ബാര്‍ ഹാളില്‍ ചേരുന്ന യോഗത്തില്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഭരണഭാഷാ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ജില്ല/താലൂക്കുതല ആഘോഷത്തിന്റെ ചെലവ് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ക്കുവേണ്ടി ബജറ്റില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് ചെലവുകള്‍ എന്ന കണക്കിലും പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുള്ള പരിപാടികളുടെ ചെലവ് ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്തിന്റെ കണക്കിലും വകയിരുത്തേണ്ടതാണ്. 
    ബാനറിന്റെ മാതൃക 
    'ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ' 
   മലയാളം-ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ ദിനാഘോഷം - 2015 നവംബര്‍ മാസത്തെ ആദ്യപ്രവൃത്തി ദിവസം ഭരണഭാഷാവാരാഘോഷം - 2015 നവംബര്‍ ഒന്നുമുതല്‍ ഏഴുവരെ

   സ്നേഹപൂര്‍വ്വം പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

        സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ മിഷന്റെ കീഴിലുള്ള സ്നേഹപൂര്‍വ്വം സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി ഒക്ടോബര്‍ 31 ആണ്. മുന്‍വര്‍ഷം അപേക്ഷിച്ച വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളതായി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് തുക ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില്‍ 0471 2341200 എന്ന നമ്പരിലേക്ക് വിളിച്ചാല്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ അറിയുന്നതാണ്. മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ അപേക്ഷിച്ചവരെ ഈ വര്‍ഷം Renewalന് നല്‍കേണ്ടതാണ്. അതോടൊപ്പം പുതുതായി വിദ്യാലയത്തില്‍ പ്രവേശനം തേടിയ വിദ്യാര്‍ഥികളെയും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ടി സി വാങ്ങി പോയ വിദ്യാര്‍ഥികളുടേത് അവര്‍ ഇപ്പോള്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയത്തിലാണ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടത്.
        ഇത് കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ അധ്യയനവര്‍ഷം സ്നേഹപൂര്‍വ്വം പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷിച്ചവരില്‍ എസ് എസ് എല്‍ സിക്ക് എല്ലാവിഷയങ്ങള്‍ക്കം A+ ലഭിച്ച വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സാമൂഹ്യക്ഷേമവകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേകപുരസ്കീരത്തിനും ഇതോടൊപ്പം അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
   (മുന്‍വര്‍ഷത്തെ Username വിദ്യാലയത്തിന്റെ മെയില്‍ ഐ ഡി ആയിരുന്നു)
   സ്നേഹപൂര്‍വ്വം അപേക്ഷിക്കുന്നതിനും പുതുക്കുന്നതിനുമുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
   സ്നേഹപൂര്‍വ്വം അപേക്ഷിക്കുന്നതിനും പുതുക്കുന്നതിനുമുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ സൈറ്റിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
   മറ്റ് അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്ക്  ബന്ധപ്പെടേണ്ട മെയില്‍ അഡ്രസ്: snehapoorvamonline@gmail.com 

   OBC Prematric Scholarship


     This scheme introduced by Govt. of India during 1998-99. In Kerala, it started only during 2011-12, after the formation of this Department.  The OBC students  of std I to X , studying in Govt/Aided institutions  are the target group. The annual family income should not exceed   Rs. 44,500/- and the percentage of mark/grade scored in previous annual examination must be eqaul or greater than 50%.

   The applications should be submitted to the head of the institution and the data should be entered by school authorities through online.  School authorities can login through www.scholarship.itschool.gov.in
   The scheme has two components ie adhoc grant and monthly stipend.  Rates are given below
   Std
   Adhoc grant
   Monthly stipend
   Total
   I – V
   500
   25 x 10 =250
   750
   VI – VIII
   500
   40 x 10 =400
   900
   IX , X
   500
   50 x 10 =500
   1000

   SAMPOORNA - UPDATION OF STUDENTS DETAILS - STD X

   Uploading photos and correction of details X standard students from schools in SAMPOORNA online software should be completed before 10-10-2015. after this date students data is forwarded to Pareeksha Bhavan. All the school Heads are requested to verify the students data including name of candidate,date of Birth, Religion, Parents name, Address, Photos etc. (150px (width) and 200px (height) within 30kb) further details pls see the circular given below
   click here to download the circular

   കാടിന് കാവല്‍ നാം തന്നെ" വന്യജീവിപ്രതിജ്ഞ ഒക്ടോബര്‍ ആറിന്

          ഒക്ടോബര്‍ 2 മുതല്‍ ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന വന്യജീവി വാരാഘോഷത്തിന്റെ സന്ദേശം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളിലും സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരിലും എത്തിക്കുന്നതിന് ഒക്ടോബര്‍ ആറിന് ഉച്ചയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും അവര്‍ക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലത്ത് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി. ഇതിനായുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപന മേധാവികള്‍ ഒരുക്കണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ട്. വനത്തേയും വന്യജീവികളെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യം മുന്‍നിര്‍ത്തി എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും ബോധവത്ക്കരിക്കുകയും സംരക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ അവരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുകയുമാണ് ഇതുവഴി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഉത്തരവ് നമ്പര്‍സ.ഉ (സാധാ)334/15/വനം 
   പ്രതിജ്ഞ ഇവിടെ

   സ്‌നേഹപൂര്‍വം പദ്ധതിയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം

   മാതാവോ പിതാവോ മരണമടഞ്ഞ നിര്‍ദ്ധനരായ കുടുംബങ്ങളിലെ സര്‍ക്കാര്‍/എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള പ്രതിമാസ ധനസഹായ പദ്ധതിയായ സ്‌നേഹപൂര്‍വം പദ്ധതിയില്‍ ഇതുവരെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സ്‌കൂള്‍/കോളേജുകള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവരുടെ അപേക്ഷ പുതുക്കുന്നതിനും ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്യുന്നതിനും കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാത്തവര്‍ക്ക് അപേക്ഷ പുതുതായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനും അവസരമുണ്ട്. സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്റെ വെബ്‌സൈറ്റായwww.socialsecuritymission.gov.in -ലാണ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടത്. അവസാന തീയതി ഒക്ടോബര്‍ 31.

   പ്രീ- മെട്രിക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് - തിയതി നീട്ടി

   2015-16 പ്രീ- മെട്രിക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് സ്കീമില്‍ 1 മുതല്‍ 8 വരെ ക്ലാസുകളില്‍ ഫ്രഷ് വിഭാഗത്തിന്(Fresh Category) അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തിയതി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.അതില്‍ പ്രകാരം ഫ്രഷ് വിഭാഗത്തില്‍ കുട്ടികളില് നിന്ന് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കാവുന്ന പുതുക്കിയ അവസാന തിയതി 15-10-2015 ആയിരിക്കും.
   HM/AEO/DEO തലത്തിലുള്ള uploading/updating Verification തുടങ്ങിയവയെല്ലാം
   15-10-2015 ന് തന്നെ പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. ഡി.പി.ഐ ലെറ്റര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍..

   SIXTH WORKING DAY STATEMENT 2015 - INSTRUCTIONS

   1.  സമ്പൂർണ യുസെർനയിം പാസ്സ്‌വേർഡ്‌ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
   2.6th working day യിലുള്ള class wise strength-ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ class wise printഎന്ന മെനുവില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് classഉം divisionഉം select ചെയ്ത് പ്രിന്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ്.
   3. കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 6thworking dayയുടെ എണ്ണത്തേക്കാള്‍ കൂടുതലാണെങ്കില്‍ printout viewല്‍ നിന്നും remove button ഉപയോഗിച്ച് താത്ക്കാലികമായി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്.
   4.താത്ക്കാലികമായി ഒഴിവാക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ കുട്ടികളെ വീണ്ടും ഉള്‍പ്പെടുത്താനായി reset student എന്ന link click ചെയ്യുക.
   5. Print viewല്‍ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 6th working dayയുടെ എണ്ണത്തേക്കാള്‍ കുറവാണെങ്കില്‍ printoutഎടുത്ത് അവസാനഭാഗത്ത് 6th working dayയ്ക്കുശേഷം TC നല്‍കിയ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ എഴുതിച്ചേര്‍ക്കേണ്ടതാണ്.
   6. UID ഇല്ലാത്തവര്‍ Entry form EID എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് EID എന്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
   7. സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍ UID ഉള്‍പ്പെടുത്താത്ത കുട്ടികളുടെ UID, Entry form EID/UID link click ചെയ്ത് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

   6th WORKING DAY - WEBSITE
   Contact Address
   Email: sixthworkday@gmail.com
   ഔദ്യോഗികം (ഡി.പി.ഐ. ഓഫീസ്) - 0471-2580515
   സാങ്കേതികം (ഐ.ടി.@സ്കൂള്‍ പ്രോജക്ട്) - 0471-2529800