ഇവിടെയുള്ളത് ഒരു അറിയിപ്പ്മാത്രം
ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്സില്‍


Sixth Working Day Site- New Instructions

Sixth Working Day Siteലെ -Certificate എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Declaration (sixth working day കഴിഞ്ഞ് Tc കൊടുത്ത വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ / sixth working day കഴിഞ്ഞ് പുതിയതായി Admission എടുത്ത വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ / UID or EID സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍) Enter ചെയ്ത് Print എടുക്കാവുന്നതാണ് 
Declaration save ചെയ്ത് print എടുത്തശേഷം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ എണ്ണം പൂരിപ്പിക്കുക 
തസ്തിക നിർണ്ണയം 2016-17  
കുട്ടികളുടെ യു.ഐ.ഡി സഹിതമുള്ള വിവരങ്ങൾ Sixth Working Day 2016 ൽ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ സർക്കുലറിനായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക. സർക്കുലറിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്‌.അതീവ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി  ഡാറ്റാ എൻട്രി നടത്തേണ്ടതാണ്‌. തെറ്റായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ  പിന്നീട് തിരുത്തുവാൻ സാധിക്കില്ല. 07-07-2016 നുള്ളിൽ യു.ഐ.ഡി എൻട്രി പൂർത്തിയാക്കി പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കേണ്ടതും

Sixth Working Day Latest Instructions

ആറാം പ്രവര്‍ത്തിദിവസത്തെ കണക്കെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ പുതിയ സര്‍ക്കുലര്‍. ഇത് പ്രകാരം കുട്ടുകളുടെ UID പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിന് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. Sixth Working Day  സൈറ്റില്‍ EID രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും UID ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രിന്റ് എടുക്കുന്നതിനും അവസരമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.ഇതിനായി ചെയ്യേണ്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ താഴെപ്പറയുന്നു. ജൂണ്‍ 30ന് മുമ്പ് ഈ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിനാണ് നിര്‍ദ്ദേശം.

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.....


ചുവടെ പറയുന്ന രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ക്രമീകരിക്കുക
1. Report of Sampoorna and Sixth Working Day എന്ന ലിങ്കില്‍ Consolidation Reports കാണാവുന്നതാണ്
2. Batch Synchronization എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Batch (Class and Division) Data Sync ചെയ്യാവുന്നതാണ്
2. Sampoorna Synchronization എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Sampoorna Data Sync ചെയ്യാവുന്നതാണ്
3. Entry Form EID / UID എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓരോ Class-ലും ഉള്ള UID / EID ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ UID / EID എന്റര്‍ ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യുക
4. Class wise Print എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓരോ -ലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ Details Print എടുക്കാവുന്നതാണ് 
Click Here for Sixth Working Day Site
Click Here for Latest DPI Circular
2016-17 അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ OEC Lumpsum Grant-ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.  ഓണ്‍ലൈനായി വേണം അപേക്ഷകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍. 18.06.2016 മുതല്‍ അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കും. ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാനദിവസം 15.07.2016. പ്രധാനനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ചുവടെ
  1. OEC വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്കും OEC ആനുകൂല്യത്തിനര്‍ഹരായ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ഈ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് വാര്‍ഷിക വരുമാനം ആറ് ലക്ഷം കവിയരുത്
  2. ഒരേ ക്ലാസില്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പകുതി തുകക്ക് മാത്രമേ അര്‍ഹതയുള്ളൂ.
  3. വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷകല്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധമില്ല. എന്നാല്‍ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമെങ്കില്‍ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷയുടെ മാതൃക ചുവടെ
  4. ജാതി സംബന്ധിച്ച് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ റവന്യൂ അധികാരിയില്‍ നിന്നും ജാതി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെടാം
  5. ലംപ്‌സം ഗ്രാന്റ് തുക വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്നതിനാല്‍ അക്കൗണ്ട് ലൈവ് ആണ് എന്നുറപ്പാക്കണം
  6. അണ്‍ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങള്‍ നിശ്ചിതതീയതിക്കം ഡേറ്റാ എന്‍ട്രി പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് AEO/DEOക്ക് ഫോര്‍വേര്‍ഡ് ചെയ്യണം.
  7. സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് പോര്‍ട്ടലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുള്ള തുക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടില്‍ ലഭിച്ച് ഏഴ് ദിവസത്തിനകം വിതരണം ചെയ്ത് അക്വിറ്റന്‍സ് സൂക്ഷിക്കണം
Circular ഇവിടെ 
ONLINE LINK ഇവിടെ
Sample Application Form ഇവിടെ 
List Of Eligible Communities ഇവിടെ 

പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ഇന്‍ഡന്റിംഗ് പുതുക്കി നല്‍കുന്നതിന് തീയതി നീട്ടി

ആറാം സാധ്യായ ദിവസത്തെ (ജൂണ്‍ എട്ടിലെ) എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചും യു.ഐ.ഡി പ്രകാരവും 2016-17 അധ്യയന വര്‍ഷത്തേക്കാവശ്യമായ ഒന്നുമുതല്‍ പത്ത് വരെ ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള രണ്ടാം വാല്യം പുസ്തകങ്ങളുടെ ഇന്‍ഡന്റിംഗ് പുതുക്കി നല്‍കുന്നതിന് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍, എയ്ഡഡ്, അംഗീകൃത അണ്‍ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിലേയും ഗള്‍ഫ്/ലക്ഷദ്വീപ്/മാഹി എന്നിവിടങ്ങളിലെയും സ്‌കൂളികളിലെ പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്ക് ജൂണ്‍ 13 വരെ സമയം അനുവദിച്ചു. www.itschool.gov.in ല്‍ ഓണ്‍ലൈനായി ജൂണ്‍ 13 വരെ ഇന്‍ഡന്റ് പുതുക്കി നല്‍കാം. രണ്ടാം വാല്യം പുസ്തക ഇന്‍ഡന്റ് നാളിതുവരെ നല്‍കാന്‍ കഴിയാതിരുന്ന പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കും രണ്ടാം വാല്യം പുസ്തകങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇന്‍ഡന്റ് ചെയ്യാം. 
സര്‍ക്കുലര്‍ ഇവിടെ
ഓണ്‍ലൈന്‍ ഇന്‍ഡന്റിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

ആറാം പ്രവര്‍ത്തിദിന കണക്കെടുപ്പ് - നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

ആറാം പ്രവര്‍ത്തി ദിനകണക്കെടുപ്പില്‍ SEBC വിഭാഗത്തിന്റെ കണക്കെടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് DPI നിര്‍ദ്ദേശം. OBC ലിസ്റ്റില്‍ മുസ്ലീം വിഭാഗത്തെ ഒഴിവാക്കണം.
ഡി പി ഐ സര്‍ക്കുലര്‍ ഇവിടെ  
ആറാം പ്രവര്‍ത്തിദിന കണക്കെടുപ്പിനുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ ലിങ്ക് എട്ടാം തീയതി രാവിലെ മാത്രമേ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാകൂ. അന്നേദിവസം ഇതിനുള്ള ലിങ്ക് ബ്ലോഗില്‍ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കകം വിവരങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ സൈറ്റില്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ്നിര്‍ദ്ദേശം. സാങ്കേതികപ്രശ്നപരിഹാരത്തിനും സഹായത്തിനുമായി ഐ ടി സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാല്‍ മതി. നെറ്റ് കണക്ഷന്‍ ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ വിവരങ്ങള്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഐ ടി സ്കൂള്‍ ജില്ലാ ഓഫീസില്‍ സൗകര്യമേര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

CLICK ON THE FOLLOWING LINK to GET COMMUNITY LIST

SEBC List Here 
List of OBC's Here
List of Other Eligible Communities(OEC) Here

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്‌ ജൂണ്‍ 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുകയെന്നത് നമ്മുടെ കടമയും നിലനില്‍പ്പിന്‍റെ ആവശ്യവുമാണ്. ഈ തിരിച്ചറിവ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ പര്യാപ്തമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ജൂണ്‍ 6 ന് എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കാന്‍ DPI നിര്‍ദേശിച്ചു. പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന്‍റെ ഈ വര്‍ഷത്തെ മുദ്രാവാക്യം ക്യാമ്പസ്‌ ഒരു പാഠപുസ്തകം എന്നതായിരിക്കും. ജൂണ്‍ 6 ന് പരിസ്ഥിതി ദിന പ്രതിജ്ഞ സ്കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ ചൊല്ലണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ മന്തിയുടെ പരിസ്ഥിതി ദിന സന്ദേശം, കര്‍മ്മപദ്ധതി എന്നിവ എല്ലാ എല്ലാ വിദ്യാര്‍ഥികളിലെക്കും എത്തിക്കുന്നതിനായി ക്ലാസ് മുറികളില്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയും ഇതിന്‍റെ പ്രാധാന്യം കുട്ടികള്‍ക്ക് വിശദമാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. സന്ദേശവും കര്‍മ്മപദ്ധതിയും കുട്ടികള്‍ക്ക് വീണ്ടും വായിക്കാന്‍ കഴിയും വിധം സ്കൂളുകളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കണം.